DivulgaMAT
Inicio - DivulgaMAT Facebook - DivulgaMAT Twitter - DivulgaMAT

Enero 2008: El Rostre Humà de les Matemàtiques (Valencià) - Newton (1642-1727)
PDF Imprimir Correo electrónico
Martes 01 de Enero de 2008
Índice del artículo
Enero 2008: El Rostre Humà de les Matemàtiques (Valencià)
Introducció
Equip
Índice da Exposició
Pitágoras (ca. 585-500 a.C)
Euclides (ca. 325-265 a.C.)
Arquímedes (ca. 287-212 a.C.)
Apolonio (ca. 262-190 a.C.)
Hipatia (¿?-415)
Al-Jwarizmi (s. IX)
Fibonacci (ca. 1175-1250)
Tartaglia y Cardano (ca. 1499-1557; 1501-1576)
Descartes (1596-1650)
Fermat (1601-1665)
Newton (1642-1727)
Leibniz (1646-1716)
Madame de Châtelet (1706-1749)
Euler (1707-1783)
Lagrange (1736-1813)
Sophie Germain (1776-1831)
Gauss (1777-1855)
Cauchy (1789-1857)
Abel (1802-1829)
Galois (1811-1832)
Riemann (1826-1866)
Sonia Kovaleskaia (1850-1891)
Poincaré (1854-1912)
Hilbert (1862-1943)
Emmy Noether (1882-1935)
Ventura Reyes Prosper (1863-1922)
Julio Rey Pastor (1888-1962)
Puig Adam (1900-1960)
Luís Santaló (1911-2001)
Miguel de Guzmán (1936-2004)
L'Exposició en els Centres educatius
Todas las páginas

ISAAC NEWTON (1642 - 1727)

Newton

Newton va estendre l’imperi de totes les ciències mitjançant lleis matemàtiques que ensenyaven a llegir la natura i l’univers. Un consens unànime situa el savi al cim de la Ciència, com el més gran entre els grans.

Nen reflexiu i lector infatigable, que dissenyava enginyoses joguines mecàniques i prenia notes de tot allò que observava, Newton no va tenir una infantesa feliç; va créixer solitari, tímid, suspicaç i va viure sempre solter. Va haver de pagar-se els estudis amb serveis domèstics de porter i de cuiner del col·legi.

Amb una incomparable capacitat d’observació, concentració, reflexió, càlcul, estudi i treball, Newton va adquirir una sòlida formació científica en nombroses teories de Química, Física, Òptica, Matemàtica, etc., que havien estat iniciades per científics anteriors i a les quals, ja en una edat precoç, Newton donarà un impuls definitiu. Aquests primers científics els considera gegants sobre les espatlles dels quals s’enfilarà per buscar un fil conductor i un programa que transformarà els fruits de l’època en la síntesi coherent de grans teories unitàries. Així sorgeix la Gravitació universal dels Principia, potser el text científic més important, integració orgànica i ordenació matemàtica de les doctrines de Copèrnic, Kepler i Galileu sota les tres lleis fonamentals de la dinàmica que unifiquen les lleis del moviment terrestre i  de la volta celeste. Així, també, dóna llum al Càlcul infinitesimal, separant la ganga geomètrica dels casos particulars de problemes d’àrees i tangents dels grans matemàtics (Arquimedes, Fermat, Pascal, Wallis, Barrow...) per tal de trobar el principi general i crear un algoritme de validesa universal.

El Càlcul de Newton té una orientació cinemàtica; fluent és la quantitat que varia amb el temps i fluxió la velocitat del canvi; utilitza les sèries infinites per estendre el càlcul fluxional per derivació terme a terme. En la Integració, substitueix la concepció secular de l’àrea com a suma infinita d’infinitesimals per la raó de canvi de l’àrea respecte a l’abscissa; calcula l’àrea per antiderivació i, així, senyala, per primera vegada, el caràcter invers de quadratures i tangents.

Newton va rebre nombrosos honors: va ser nomenat president de la Royal Society, membre del Parlament britànic i director de la Casa de la Moneda. Fou enterrat a l’abadia de Westminster entre els més insignes personatges anglesos.

--------------------------------------

Fragmento de la famosa Epistola Posterior

Fragment de la famosa Epístola posterior (27/8/1676) que Newton va escriure a Leibnitz a través d’Oldemburg, on descriu (inspirat en la interpolació de Wallis) els passos que el van conduir al primer resultat important, la sèrie binomial, generalització a exponents fraccionaris del desenvolupament del binomi (ja conegut per Tartaglia, Cardano i Pascal), un instrument algorítmic inseparable de les seves investigacions sobre Càlcul infinitesimal. 

© Real Sociedad Matemática Española. Aviso legal. Desarrollo web