DivulgaMAT
Inicio - DivulgaMAT Facebook - DivulgaMAT Twitter - DivulgaMAT

Estudis i activitats sobre problemes clau de la Història de la Matemática
PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Ramon Nolla i Sans   
Aquest treball es va realitzar gràcies a una llicència per studis del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3163 de 19.6.2000).

Finalitzà el setembre de 2001 i es revisà el setembre de 2002. Els dos tipus de materials que el componen consistiexen en estudis i activitats sobre els orígens i l’evolució de les idees matemàtiques en el terreny de la geometria i d’alguns problemes aritmétics. Està pensat per al seu ús en la:
 1. Formació del professorat.
 2. Generació de recursos didáctics per a l’aula.
 3. Presentació de temes i realització d’activitats a l’aula.
  • Materials 1. Un llibre en format PDF (15 MB) de 551 pàgines i 491 imatges, el qual inclou: Set capítols, 362 pàgines, que presenten estudis i proposen 183 activitats sobre:
   1. Orígens del mètode axiomàtic deductiu. El llibre I dels Elements d’Euclides.
   2. Els llibres II, III i IV dels Elements d’Euclides.
   3. L’anàlisi geomètrica grega.
   4. Aritmètica.
   5. Semblança i Trigonometria.
   6. Els problemes clàssics.
   7. La perspectiva lineal i els orígens de la Geometria Projectiva. Un capítol de 18 pàgines amb traduccions d’una part de les fonts usades. Un capítol de 138 pàgines amb els desenvolupaments de les activitats. Un recull bibliogràfic de 15 pàgines amb 198 obres referenciades.
  • Materials 2. Activitats (136 fitxers .FIG), en què es desenvolupen activitats interactives i dinàmiques proposades en el llibre per a ser utilitzades amb el programa CABRI, i 50 fitxers .MAC, en què se’n proporcionen macros, 14 fitxers .MTH, en què es desenvolupen activitats proposades en el llibre, amb l’ús del programa DERIVE. La Comisión de Divulgación de la R.S.M.E. agradece a Ramón Nolla Sans el permitir incluir su interesante trabajo en DIVULGAMAT.

 

© Real Sociedad Matemática Española. Aviso legal. Desarrollo web